Aktualności / Komunikaty

Aktualne:

 • ZARZĄDZENIEnr 4.2019 w sprawie zmiany czasu pracy w dniach 24 i 31 grudnia 2019CZYTAJ
 • ZARZĄDZENIE NR 21 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z 22.11.2019 w sprawie ustalenia dnia 27.12.2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej – CZYTAJ
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 – CZYTAJ
 • Komunikat DWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym – CZYTAJ
 •  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym  – CZYTAJ
 • Komunikat GUNB do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno – zimowego – CZYTAJ

Archiwum:

 • Komunikat GUNB do właścicieli i zarządców placów zabaw CZYTAJ
 • Informacja  pt. Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia   zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożaru  – CZYTAJ
 • Komunikat GUNB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występujacymi w okresie zimowym – CZYTAJ
 • Komunikat GUNB do właścicieli i zarządców placów zabaw – CZYTAJ
 • Komunikat GUNB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występujacymi w okresie zimowym – CZYTAJ
 • Komunikat DWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem wynikającym z intensywnych opadów śniegu CZYTAJ
 • Komunikat DWINB do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem grzewczymCZYTAJ