Aktualności / Komunikaty

Aktualne:

 • Zarządzenie nr 2/22 w sprawie zmiany godzin pracy PINB w Głogowie w dniu 23 grudnia 2022  – CZYTAJ
 • Zarządzenie nr 01/22 w sprawie skrócenia czasu pracy stałej w siedzibie PINB w Głogowie z powodu upałów  – CZYTAJ
 • Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie z  24.01.2022  CZYTAJ
 • Zarządzenie nr 3/21 w sprawie zmiany pracy PINB w Głogowie w dniach 24.12.20021 oraz 7.01.2022 CZYTAJ
 • Komunikat z dnia 25.10.2021 CZYTAJ
 • Zarządzenie nr 2/21 w sprawie zmiany pracy stałej w siedzibie PINB w Głogowie w dniu 04.06.2021CZYTAJ
 • Zarządzenie nr 1/21 w sprawie zmiany godzin pracy PINB w Głogowie w dniu 02 kwietnia 2021 r. – CZYTAJ
 • Zarządzenie nr 4/20 w sprawie zmiany godzin pracy PINB w Głogowie w dniu 24.12.2020 – CZYTAJ
 • Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie z 02.11.2020 – CZYTAJ
 • Zarządzenie nr 3/20 z 14.10.2020 r. w sprawie zmiany pracy stałej w siedzibie PINB w Głogowie w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19CZYTAJ
 • Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności placów zabaw – CZYTAJ
 • Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wykonywania zadań przez PINB w czasie stanu epidemii – CZYTAJ
 • Ustawa z 31.03.2020 dot szczególnych rozwiazań związanych z zpobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19….Art 15zzr, Art 15zzs  – CZYTAJ
 • KOMUNIKAT w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez PINB w Głogowie od 26.03.20202 – CZYTAJ
 • ZARZĄDZENIEnr 4.2019 w sprawie zmiany czasu pracy w dniach 24 i 31 grudnia 2019CZYTAJ
 • ZARZĄDZENIE NR 21 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z 22.11.2019 w sprawie ustalenia dnia 27.12.2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej – CZYTAJ
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 – CZYTAJ
 • Komunikat DWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym – CZYTAJ
 •  Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym  – CZYTAJ
 • Komunikat GUNB do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno – zimowego – CZYTAJ

Archiwum:

 • Komunikat GUNB do właścicieli i zarządców placów zabaw CZYTAJ
 • Informacja  pt. Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia   zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożaru  – CZYTAJ
 • Komunikat GUNB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występujacymi w okresie zimowym – CZYTAJ
 • Komunikat GUNB do właścicieli i zarządców placów zabaw – CZYTAJ
 • Komunikat GUNB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występujacymi w okresie zimowym – CZYTAJ
 • Komunikat DWINB do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem wynikającym z intensywnych opadów śniegu CZYTAJ
 • Komunikat DWINB do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem grzewczymCZYTAJ