Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie
ul. Sikorskiego 21
67-200 Głogów
(pok. nr 16 w budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie)

tel./fax 76 727-25-63

e-mail:   glogow@glogow.pinb.gov.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Wadas tel. 509 737 586
e-mail:  iod@glogow.org