Druki do pobrania

Ustawy i rozporządzenia :

Wzory druków do pobrania:

UWAGA:
wzory druków i informacje mają charakter przykładowy i pomocniczy (a nie obowiązujący) poza wzorami opatrzonymi * (gwiazdką), które są obowiązujące zgodnie z przepisami prawa.

Rozpoczęcie budowy:

Druki dla inwestycji realizowanych na nowych zasadach, w oparciu o przepisy obowiązujące od 19.09.2020 r

 • ZAWIADOMIENIE o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE projektanta o sporządzeniu projektu technicznego – pobierz plik
 • OŚWIADCZNIE  projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego – pobierz plik

Druki dla inwestycji realizowanych na starych zasadach, w oparciu o przepisy obowiązujące przed 19.09.2020 r

 • ZAWIADOMIENIE o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE kierownika budowy o przyjęciu obowiązków – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE inspektora nadzoru inwestorskiego  o przyjęciu obowiązków – pobierz plik
 • INFORMACJA o danych zamieszczonych w ogłoszeniu na budowie w sprawie BIOZ – pobierz plik

Zakończenie budowy:

 • ZAWIADOMIENIE o zakończeniu budowy – pobierz plik
 • KARTA STATYSTYCZNA – pobierz plik
 • WNIOSEK o udzielenie pozwolenia na użytkowanie – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE kierownika budowy o zakończeniu robót – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE o braku sprzeciwu i uwag – pobierz plik 
 • Zawiadomienie do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie – pobierz plik
 • Zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – pobierz plik
 • PROTOKÓŁ z montażu oczyszczalni ścieków – pobierz plik
 • PROTOKÓŁ z próby wytrzymałości i szczelności przyłącza zbiornika na ścieki – pobierz plik 
 • Informacja geodety – pobierz plik

Legalizacja samowoli budowlanej

 • INFORMACJA o procedurze postępowania administracyjnego prowadzonego przez PINB w Głogowie w sprawie legalizacji obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowę zrealizowanego przed 1 stycznia 1995r – pobierz plik
 • INFORMACJA o procedurze postępowania administracyjnego prowadzonego przez PINB w Głogowie w sprawie legalizacji obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowę zrealizowanego po 1 stycznia 1995r – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE* o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE o terminie zakończenia budowy – robót budowlanych – pobierz plik

Azbest

 • INFORMACJA o postępowaniu z obiektami budowlanymi w których znajdują się materiały zawierające azbest – pobierz plik
 • OCENA* stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr1  – pobierz plik
 • WZÓR oznakowania instalacji, urządzeń lub pomieszczeń zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest – załacznik nr 2 – pobierz plik
 • INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania – załącznik nr 3 – pobierz plik
 • INFORMACJA o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone – załącznik nr 4 – pobierz plik
 • USTAWA o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest – pobierz plik
 • ROZPORZĄDZENIE w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – pobierz plik
 • ROZPORZĄDZENIE zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – pobierz plik
 • INFORMACJA dotycząca wykonywania praz z azbestem – pobierz plik
 • BAZA WYROBÓW I ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST –  www.bazaazbestowa.pl

* wzory druków urzędowo obowiązujących