Druki do pobrania

Ustawy i rozporządzenia :

Wzory druków do pobrania:

UWAGA:
wzory druków i informacje mają charakter przykładowy i pomocniczy (a nie obowiązujący) poza wzorami opatrzonymi * (gwiazdką), które są obowiązujące zgodnie z przepisami prawa.

Rozpoczęcie budowy:

Druki dla inwestycji realizowanych na nowych zasadach, w oparciu o przepisy obowiązujące od 19.09.2020 r.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określił rozporządzeniem z dnia 12 lutego 2021 r. wzór formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, obowiązującego od 17 lutego 2021 r.
 • (PB-12) ZAWIADOMIENIE o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych*  – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE projektanta / projektanta sprawdzającego  – pobierz plik

Druki dla inwestycji realizowanych na starych zasadach, w oparciu o przepisy obowiązujące przed 19.09.2020 r.

 • (PB-12) ZAWIADOMIENIE o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych*- pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE kierownika budowy o przyjęciu obowiązków – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE inspektora nadzoru inwestorskiego  o przyjęciu obowiązków – pobierz plik
 • INFORMACJA o danych zamieszczonych w ogłoszeniu na budowie w sprawie BIOZ – pobierz plik

Zakończenie budowy:

 • (PB16a) Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego* – pobierz plik
 • (PB-16) Zawiadomienie o zakończeniu budowy – nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych* – pobierz plik
 • KARTA STATYSTYCZNA – pobierz plik
 • (PB-17) Wniosek o pozwolenie na użytkowanie* – pobierz plik
 • (PB-17a) Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych* – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE kierownika budowy o zakończeniu robót – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych – pobierz plik
 • OŚWIADCZENIE o braku sprzeciwu i uwag – pobierz plik 
 • Zawiadomienie do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie – pobierz plik
 • Zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – pobierz plik
 • PROTOKÓŁ z montażu oczyszczalni ścieków – pobierz plik
 • PROTOKÓŁ z próby wytrzymałości i szczelności przyłącza zbiornika na ścieki – pobierz plik 
 • Informacja geodety – pobierz plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia – pobierz plik

Legalizacja samowoli budowlanej

 • (PB-15) Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego*  – pobierz plik
 • (PB-19) Wniosek o legalizację – pobierz plik

Przeniesienie decyzji

 • (PB-10) Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – pobierz plik

* wzory druków urzędowo obowiązujących